Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena 12 kredity pro lékaře.

Program je průběžně aktualizován. Změna programu vyhrazena.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.
Program.pdf (74 kB)

Pátek 24. listopadu


8:30 ZAHÁJENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU

odborná garantka prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.


8.35–10.10 ORL – INFEKTY

odborný garant doc. MUDr. David Slouka, Ph.D., MBA

 • Otitis media a její komplikace – Kostlivý T., Klail P., Ruml F., Slouka D.
 • Život ohrožující komplikace otitis media – kazuistiky – Klail P., Kostlivý T., Ruml F., Slouka D.
 • Rinosinusitidy a jejich komplikace – Hrabě V., Herejková V., Slouka D.
 • Komplikace rinosinusitid – kazuistiky – Herejková V., Hrabě V., Slouka D.
 • Hluboké krční záněty – Nasswetter J., Krčál J., Trčka O., Slouka D.

10.10–10.40 PŘESTÁVKA


10.40–11.40 KARDIOVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ

odborný garant doc. MUDr. Radovan Malý, Ph.D.

 • Kam kráčíme v kardiovaskulární prevenci – Rutar P.
 • Jak vypadá diagnostika a léčba CVD v ČR – výsledky epidemiologického průzkumu CVDcontrol II – Malý R.
 • Hypertenze ničí mozek – jak tomu zabránit – Kociánová E.


11.40–12.40 OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA


12.40–14.10 WORKSHOP – V LABYRINTU DEPRESE

MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D., MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.12.40–14.15 LÉKOVÉ INTERAKCE, FARMAKOLOGIE V GRAVIDITĚ

odborná garantka PharmDr. Jaroslava Červeňová

 • Interakce vybraných léčiv užívaných při kardiovaskulárních onemocněních – Diviš D.
 • Lékové interakce antibiotik často používaných v ambulantní praxi – Sazama P.
 • Bezpečnost antiinfektiv v graviditě – Feřtová L.
 • Terapie psychofarmaky v graviditě – Červeňová J., Ťupová E.


14.15–14.45 PŘESTÁVKA


14.45–16.00 AKTUALITY DO VAŠÍ ORDINACE
 • Chronické žilní onemocnění. Co kdyby vše začalo ranou péčí? – Hauer T.
 • Jak kyanokobalamin se svými druhy diabetickou neuropatii zkrotili. Pohádka? Rozhodně ne. – Šimandl O.
 • Racionalizace antisekreční léčby – Kotyza J.
 • Rozacea v ordinaci praktického lékaře – Nevoralová Z.
 • Biofilmová probiotika nové generace, patentované kmeny, bakteriální lyzáty a možnosti jejich využití – Vagnerová H.


16.00–16.30 INFEKTOLOGIE I

(Blok je sponzorovaný společností Gilead Sciences s. r. o.)

 • Covid-19 – co je nového? – Sedláček D.
 • Kdy a proč myslet na virovou hepatitidu C? – Krechler T.


16.30–17.00 PŘESTÁVKA


17.00–18.30 KARDIOLOGIE PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

odborná garantka prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

 • Novinky v léčbě srdečního selhání – Nussbaumerová B.
 • Jakého rizikového faktoru se máme nejvíce obávat v prevenci kardiovaskulárních onemocnění? – Rosolová H.
 • Nejčastější arytmie a co s nimi v ordinaci praktického lékaře? – Šmíd J.
 • Psoriáza a riziko kardiovaskulárních onemocnění – Lomicová I., Cetkovská P.


18.30 PŘEDPOKLÁDANÉ ZAKONČENÍ ODBORNÉHO PROGRAMU PRVNÍHO DNE KONGRESU

Sobota 25. listopadu


8.30 – 9.30 Právně správně

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.


9.30 – 10.00 Infektologie
 • Aktuální možnosti léčby onemocnění covid-19 – Beran O.
  (Přednáška je sponzorovaná společností Pfizer, spol. s r. o.)


10.00 – 10.20 přestávka


10.20 – 11.20 Mezioborová spolupráce
 • Urogenitální infekce – kazuistiky II. – Emmer J.
 • Systémová enzymoterapie a její možnosti léčebného využití v medicíně – Kočár A.
 • Recidivující virové infekce kolem nás – Humlová Z.
 • Hidradenitis suppurativa v praxi praktického lékaře – Cetkovská P.
  (Přednáška je podpořena společností Novartis, s. r. o.)


11.20 – 12.00 Komunikace jako součást terapie?

PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D., Ph.D.


12.00 – 12.20 přestávka


12.20 – 13.45 Gastroenterologie od dětství do dospělosti

odborní garanti MUDr. Jan Schwarz a MUDr. Karel Balihar, Ph.D.

 • Výživa v dětském věku a její vliv na mikrobiotu a zdraví – Schwarz J.
 • Dif. dg. funkčních poruch GIT a jak na dráždivý tračník v ordinaci praktického lékaře – Balihar K.
 • Pacient s elevací jaterních testů v ordinaci praktického lékaře – pohled hepatologa ve 12 obrazech – Balihar K.
 • Rotavirové gastroenteritidy – epidemiologická situace, diagnostika, prevence – Pazdiora P.